Productiviteit op de werkvloer - Toon De Somer The office Interiors

Productiviteit op de werkvloer

Wandel een kantoorruimte binnen en er bestaat een grote kans dat u een open ruimte ziet met verschillende bureaus of benches en lage scheidingswanden erop: het landschapskantoor. Dit hedendaagse beeld van een kantooromgeving is in de jaren ’70 geleidelijk ontstaan met als doel de onderlinge communicatie en samenwerking tussen collega’s te bevorderen. Maar steeds vaker worden bedrijven geconfronteerd met de nadelen hiervan. Er is te veel nadruk gelegd op open communicatie en te weinig stil gestaan bij de mogelijke gevolgen ervan op bijvoorbeeld productiviteit.

Vier werkmethodes

Volgens onderzoek van het Amerikaanse Design en Architectenkantoor Gensler zijn er vier werkgerelateerde bouwstenen: samenwerking, leren, sociaal zijn/netwerken en focus. Deze vier werkmethodes zijn onderling geconnecteerd.

  1. Focuswerk houdt voornamelijk individueel werk in waarbij de werknemer zich moet concentreren op een specifieke taak of project.
  2. Leren wordt volgens Gensler omschreven als het aanleren van kennis of een competentie door ervaring of opleiding.
  3. De methode samenwerking draait rond het werken in groep, face-to-face of via technologie, om samen een doel te bereiken.
  4. Tot slot is sociaal zijn ook een belangrijk onderdeel. Interactie tussen collega’s zorgt voor meer vertrouwen, gemeenschappelijke waarden en verhoogt de productiviteit en corporate identity.
Gensler

De vier werkmethodes van Gensler

Focuswerk is de belangrijkste bouwsteen en neemt het meeste tijd in beslag tijdens een werkdag. Het is ook een goede voorspeller voor de graad van productiviteit van de andere drie factoren. Concreet: een bedrijf dat zorgt voor een omgeving waar zijn werknemers optimaal kunnen presteren op het gebied van focus, zal ook goed scoren op de andere factoren zoals samenwerking, leren en sociale contacten. Wanneer bedrijven samenwerking vooropstellen als belangrijkste bouwsteen zullen zij uiteindelijk een afname van effectiviteit zien voor zowel samenwerking als focus.

Hot topic!

Stel uzelf eens de vraag: waar zou mijn huidige kantoorruimte qua design en inrichting mogelijk kunnen verbeteren zodat de productiviteit zal toenemen? Het onderzoek van Gensler toont namelijk aan dat 3 op 4 werknemers worstelen met hun productiviteit op het werk. Dit is toe te wijzen aan verschillende factoren.

Ten eerste zijn er de laatste jaren nieuwe technologische afleidingen (tablets, smartphones …) en sociale media (Twitter, Facebook …)  bij gekomen. Hoewel deze gadgets en tools ook een positieve invloed kunnen uitoefenen op de productiviteit, kunnen ze net zo zeer heel afleidend werken.

Ten tweede toont het onderzoek aan dat de bureauoppervlakte per werknemer elk jaar afneemt. Kantoorruimtes worden nauwkeurig ingedeeld om zoveel mogelijk werknemers bij elkaar in een ruimte te krijgen. Het gevolg daarvan is dat we steeds minder privacy hebben en sneller afgeleid zullen zijn door bijvoorbeeld het telefoongesprek van onze collega.

Een laatste factor dat de productiviteit doet dalen, zijn de langere werkuren. Volgens Gensler is dit toe te wijzen aan de recessie.

Oplossing?

We weten dat er heel veel factoren zijn die voor een vermindering van productiviteit zorgen. Met de open inrichtingen waarvoor bedrijven de laatste 40 jaar hebben gekozen, moeten ze nu creatief zijn om er nieuwe (gesloten) ruimtes binnenin te creëren. Werkgevers moeten werkplekken voorzien waar werknemers in stilte kunnen zitten om te telefoneren, te lezen of te schrijven.

Ook Toon De Somer speelt in op dit thema. Zo hebben wij verschillende oplossingen voor bedrijven met dit probleem. In ons vervolgartikel volgende week bespreken we enkele interessante (tussen)oplossingen. In een eerder artikel bespraken we al de mogelijkheid om akoestische materialen te gebruiken. Hierdoor wordt er al een deel van het omgevingsgeluid gedempt. Voor inlichtingen of vragen kan u altijd terecht op ons nummer 03/647.26.08.

[ssba]

Bezoek virtueel onze nieuwe showroom