MyQ

MyQ

MyQ is een software- en hardware oplossing voor de volgende functies:

  • Vertrouwelijk afdrukken via badges
  • “Pull printing” of “follow me printing” (on demand afdrukken op om het even welk toestel in het netwerk)
  • Rapportering van prints, kopieën, faxen en scans per machine en/of per gebruiker (voor statistieken of herfacturatie)
  • Beheer van “pre-paid” print/kopiekaarten
  • Regelen van de toegang tot printers MFP’s: wie mag welke functie waar gebruiken
  • “Scan to My networkfolder” en “Scan to my e-mail” via single sign-on

Vaak bieden de gemeenschappelijke netwerkprinters in een bedrijf wél kostenbesparingen, maar onvoldoende privacy en gebruiksgemak. Gebruikers geven hierdoor de voorkeur aan de kleine persoonlijke desktopprinters voor de verwerking van hun documenten. Helaas kost dit meer geld, tijd en middelen.

MyQ beveiligt de documentenuitvoer van een bedrijf door ervoor te zorgen dat er alleen pagina’s kunnen worden geprint, gekopieerd of gescand als een bevoegde werknemer zichzelf bij de printer of MFP heeft geïdentificeerd door middel van een badge of username en password.

MyQ registreert uiteraard ook in- en output van Kyocera printers en MFP’s (prints, koppies, scans en faxen). Deze informatie kan men gebruiken voor interne (afdelingen of individuele medewerkers) of externe (klanten) facturatie.

Geïnteresseerd in deze toepassing? Contacteer ons voor een demonstratie van de mogelijkheden.

myq
We don't sell furniture we provide an experience