Ontwerp zonder titel 2022 07 05T171846.471

Toon De Somer CO2-neutraal en ondersteunt duurzame projecten

Sinds 2022 mag Toon De Somer zich volgens de Climate Neutral Group officieel ‘CO2-neutraal’ en bijgevolg ook een ‘duurzame onderneming’ noemen. Om onze doelstelling om CO2-neutraal te zijn, te kunnen garanderen, alsook om onze schouders onder enkele andere projecten rond duurzaamheid te zetten, engageert Toon De Somer zich in twee internationale initiatieven: het Hajin & Yixin Solar Project en het Nigeriaanse Clean Cooking Project.

Hajin & Yixin Solar: kleinschalige installaties voor zonne-energie

Door de implementatie van kleinschalige installaties voor zonne-energie op het platteland van China, draagt het Hajin & Yixin Solar project haar steentje bij aan de klimaatveranderingen. Meer bepaald biedt het project plattelandsgemeenschappen toegang tot schone energie en dit zonder de uitstoot van broeikasgassen. Het Hajin & Yixin Solar project is gesitueerd in het Gonghe district, op de Tibetaanse hoogvlakte in China. 

Bronnen voor hernieuwbare energie installeren: een karwei

Veel potentieel maar extreem moeilijk bereikbaar: de hoger gelegen gebieden van het Chinese district Gonghe bieden een gigantisch potentieel voor zonne-energie. Toch is er vandaag nog steeds een tekort aan geavanceerde technologieën. De oorzaak hiervoor is onder andere het gebrek aan ervaring om te werken met de systemen, alsook de beperkte beleidsondersteuning die er voor de implementatie van dergelijke hernieuwbare energiesystemen voorzien wordt. 

Duurzame ontwikkeling van de Gonghe-regio: Toon De Somer werkt mee

Door zich te engageren voor de aankoop en de installatie van het Chinese project voor zonne-energie, draagt Toon De Somer zijn steentje bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Dankzij de geboden hulp vermindert de uitstoot van verontreinigende stoffen, versterkt de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en wordt er plaatselijke werkgelegenheid gecreëerd. 

Clean Cooking Project in Nigeria: verdelen duurzame kookfornuizen

‘Kookrook’ zorgt jaarlijks voor zo’n 64.000 overlijdens in Nigeria, en dat vooral bij vrouwen en kinderen. Dit is voor een groot stuk te wijten aan het gebruik van brandhout tijdens het koken: steek je dit in een binnenruimte aan, dan komt er veel CO2 in de vorm van rook vrij. Die ademenen mensen die zich in de – veelal kleine – binnenruimte bevinden, vol in. Iets wat absoluut niet wenselijk is voor de longen.

Naast de impact op het menselijke lichaam, heeft het gebruik van brandhout ook effect op het milieu én op de welgesteldheid van de Nigerianen: zo worden er ontelbare bomen gekapt voor het gebruik van brandhout. En minder bomen betekent minder gelegenheid tot het omzetten van CO2 in zuurstof. Een letterlijk dodelijke situatie. Daarnaast is het voortdurend moeten aankopen van nieuw brandhout ook een erg grote kost voor Nigeriaanse gezinnen, wat leidt tot grotere armoede.

Nigeria Clean Cooking project

Door de distributie van efficiënte houtskoolkachels die het Nigeria Clean Cooking Project verdeelt, kan de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden. Dankzij een keramische voering die de verbrandingsefficiëntie verhoogt en die de warmte vasthoudt, vermindert het brandstofverbruik tot wel 50%. Niet alleen verminderen deze kachels de uitstoot van CO2 aanzienlijk, tegelijkertijd bieden ze voordelen voor gebruikers en gezinnen in de vorm van lagere brandstofkosten, minder blootstelling aan luchtverontreiniging die schadelijk is voor de gezondheid, sneller koken (wat resulteert in tijdsbesparing), en meer netheid en gemak.

Ten slotte remmen ze ontbossing af door een verminderde vraag naar houtskool en geven ze vrouwen meer mogelijkheden om efficiënter te koken.

Investeren in efficiënte houtskoolkachels: Toon De Somer werkt mee

Ook aan dit project neemt Toon De Somer deel. Op deze manier

kunnen we mee bouwen aan een gezondere, meer wreedzame wereld waarin minder armoede en leed plaatsvindt. Zo zetten we voor de volgende SDG’s ons beste beentje voor: Goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, werk voor iedereen, klimaatactie, leven op land.

Certificaat 07C12960

Featured Items

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy