Haal dit jaar nog 20 % uit je investering. - Toon De Somer The office Interiors

Haal dit jaar nog 20 % uit je investering.

Nieuwsupdate: Investeringsaftrek

Goed nieuws voor wie dit jaar een investering wil uitvoeren, investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020 vallen namelijk onder de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Dat werd beslist in het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming. Zoals beloofd nam de superkern deze beslissing om het bedrijfsleven te ondersteunen in het kader van Corona. Verder wordt ook de investeringsaftrek in het boekjaar 2019 versoepeld.

Wat houdt het in?

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden investeringsaftrek krijgen, dit is het geval bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten. Het gaat om een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de afschaffings – of beleggingswaarde van de investering (uitgevoerd in het belastbaar tijdperk) mag aftrekken van de belastbare winst.

Het percentage past men éénmalig toe. Bij enkele gevallen kan de aftrek gespreid worden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Ook indien de winst onvoldoende is, mogen investeringsaftrekken die niet worden verricht, onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden op winsten van de volgende belastbare periode.

Wanneer kom je in aanmerking?

De investeringsaftrek kan toegepast worden voor verschillende ondernemingsvormen waaronder eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winst ontvangen uit industriële, commerciële en landbouwactiviteiten. Ook vrije beroepen komen in aanmerking voor de aftrek.

Een kleine vennootschap wordt als volgt gedefenieerd en mag niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:
– Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
– Jaaromzet exclusief btw 9 000 000
– Balanstotaal: 4500 000
maatregelfiche-investeringsaftrek-286-met-bijlagen

[ssba]

Bezoek virtueel onze nieuwe showroom